Tin tức - Sự kiện   Tin Trung ương   |  Tin Lào Cai   |  Tin khác
Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi bổ sung một số quy định tại Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2015
     Thực hiện Văn bản số 4175/UBND-NLN ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 về việc quy định thanh tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh. 
 • SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2011-2015
 • Giải cầu lông khối thi đua các cơ quan Tài chính – Ngân hàng năm 2016
 • Hội thảo tham vấn xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 •    Lĩnh vực hoạt động   Huy động vốn   |  Đầu tư dự án   |  Sử dụng vốn   |  Dự án
  Gần 60 dự án được cấp phép đầu tư sau 17 năm thu hút FDI
  Sau 17 năm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài (từ năm 1996 đến năm 2012), tỉnh Lào Cai đã cấp phép được 58 dự án đầu tư, với tổng số vốn đạt hơn 562 triệu USD.
 • Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2012
 • Tình hình thu hút, vận động và quản lý các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012
 • Dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn II
 •    Hướng dẫn - kinh nghiệm   Hướng dẫn   |  Kinh nghiệm   |  Hỏi đáp
  Sổ tay hướng dẫn tài chính chi trả DVMTR
  Ngày 22/12/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 5307/QĐ-BNNPTNT về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn tài chính chi trả DVMTR áp dụng chung trên cả nước
 • Chi trả dịch vụ môi trường ở Costa Rica
 • Sổ tay hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng
 • Hướng dẫn mẫu biểu lập hồ sơ thanh toán, báo cáo quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 • Nỗ lực Giảm mất rừng và suy thoái rừng - REDD và Biến đổi khí hậu
  • Xin ý kiến đóng góp cho Cổng thông tin Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai
  • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai thực hiện xây dựng Cổng Thông tin trên mạng internet nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương. Cung cấp thông tin, tuyên truyền cho bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các qui định của tỉnh Lào Cai về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa; quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai ra thế giới và phối hợp đưa thông tin thế giới vào Lào Cai. Sở Thông tin và Truyền thông được giao là đơn vị chủ trì xây dựng Cổng thông tin Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý độc giả để điều chỉnh  hoàn chỉnh hơn nữa giao diện, chức năng, tính năng...của Cổng thông tin Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn.


  • » Phạm Văn Dũng (Lào Cai)
  •     Trong giai đoạn tới nên xây dựng bổ sung phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho Cổng đối ngoại tỉnh Lào Cai, như vậy mới phù hợp với mục tiêu đã đặt ra và sẽ phát huy hiệu quả hơn.

  Điện thoại liên hệ: 0203.828.599
  Email:qbvptr@laocai.gov.vn

   

  Thống kê Lượng truy cập
  Đang online 1
  Hôm nay 28
  Số lượng truy cập 87,203